Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
          
 
 
>> เสาไฟฟ้าเอน โดย นายสงบ ทองโท ,วันที่ 23 มี.ค. 2561 13:25:15 [ 1 / 361 ]
>> ขอให้อบต.ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ของหมู่ที่ 1 ซอย 1 เนื่องไฟฟ้าดับมาหลายวันแล้ว โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 15 ธ.ค. 2558 16:42:41 [ 1 / 691 ]
>> ขอให้ อบต.ทำการเช็คเปิดปิดน้ำบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านไผ่ใหญ่ โดย ชาวบ้านหมู่ 2 ,วันที่ 14 ธ.ค. 2558 12:14:04 [ 1 / 635 ]
>> ปั่นจักรยาน วันพ่อวันไหนหรอครับ โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 8 ธ.ค. 2558 11:05:57 [ 1 / 405 ]
>> ขอให้อบต.ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซุ้มประตูวัดน้ำจั้น โดย ชาวบ้านหมู่ 4 ,วันที่ 19 พ.ย. 2558 10:02:45 [ 1 / 281 ]
>> ขอให้อบต. ดูทางน้ำเนื่่องจากมีบ้านบ้างบ้านน้ำท่วมขังในเวลาฝนตกหนัก โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 26 ต.ค. 2558 10:35:07 [ 3 / 417 ]
>> ขอให้อบต.ซ่อมท่อระบายน้ำ บริเวณนานายกรุงธน จำปาแดงให้หน่อยครับ โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 14 ต.ค. 2558 13:51:46 [ 1 / 443 ]
>> ขอให้อบต.ขอน้ำจากบ้านหมี่ ให้ ชาวบ้านหมู่่ 5 ด้วยนะค่ะ โดย ชาวบ้านหมู่ 5 ,วันที่ 11 ส.ค. 2558 11:01:15 [ 1 / 463 ]
>> ขอให้ อบต.ขอน้ำจากประปาบ้านหมี่ ให้ ชาวบ้านหมู่่ 5 ด้วยนะครับ โดย ชาวบ้านหมู่ 5 ,วันที่ 20 ก.ค. 2558 14:47:47 [ 1 / 494 ]
>> ขอให้อบต.ขอน้ำจากบ้านหมี่ ให้ ชาวบ้านหมู่่ 1 และชาวบ้านหมู่ 3 ด้วยครับ โดย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ,วันที่ 10 ก.ค. 2558 11:41:43 [ 1 / 568 ]
>> ขอให้อบต.ซ่อมแซมถนน หมู่ 3 ทางไปไผ่ใหญ่ด้วยครับ โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 10 ก.ค. 2558 11:13:32 [ 1 / 532 ]
>> อบต.ค่ะ หมู่ 2 ไผ่ใหญ่ ขาดน้ำกินน้ำใช้ ช่วยด้วย ค่ะ โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 23 มิ.ย. 2558 08:48:07 [ 1 / 530 ]
>> ขอให้อบต ติดตั้งมาตร น้ำประปา ด้วยนะครับ โดย นายเดช มุ้ยแก้ว ,วันที่ 5 มิ.ย. 2558 15:25:51 [ 1 / 546 ]
>> ขอให้ อบต.ซ่อมถนนสายบ้านโป่งไปยังบ้านไผ่ใหญ่ด้วยครับ โดย ตุ๊กตา ,วันที่ 2 มิ.ย. 2558 16:40:58 [ 1 / 498 ]
>> หมู่ที่ 3 ขอให้อบต.ส่งน้ำให้ชาวบ้าน 2 รถ ครับ โดย เอ็มครับ ,วันที่ 27 พ.ค. 2558 12:00:02 [ 1 / 686 ]
>> อยากให้ อบต.ช่วยดูแลเรื่องกลิ่นขี่่ไก่ เพราะมันเหม็นมาก โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 27 พ.ค. 2558 11:57:29 [ 0 / 1312 ]
>> อบต.ช่วยมาพ่นยาที่หมู่ 5 ด้วย เพราะยุงเยอะ โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 27 พ.ค. 2558 11:56:17 [ 1 / 479 ]
>> อยากให้ อบต.พิจารณาเรื่องการจัดเก็บขยะ หรือจัดหาถังขยะให้ชาวบ้าน โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 27 พ.ค. 2558 11:54:45 [ 0 / 498 ]
>> ถนนสายไปวันห้วยแก้วเป็นหลุมเป็นบ่อมาก อบต.ช่วยซ่อมแซมให้ที โดย ชาวบ้านหมู่ 5 ,วันที่ 27 พ.ค. 2558 11:53:11 [ 0 / 422 ]
>> ประปาที่ หมู่ 4 ไหลค่อย อบต.ช่วยบอกช่างมาแก้ไขให้หน่อยครับ โดย กำนัน ,วันที่ 27 พ.ค. 2558 11:51:47 [ 0 / 699 ]
>> อบต.ค่ะ หมู่ 2 ไผ่ใหญ่ ขาดน้ำกิน ช่วยด้วย ค่ะ โดย ทราย ค่ะ ,วันที่ 27 พ.ค. 2558 11:36:21 [ 0 / 496 ]
>> ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต เรียน นา โดย เดลส์เน็ท ,วันที่ 7 พ.ค. 2558 17:05:47 [ 0 / 467 ]
>> เสียงไร้สาย / หอกระจายข่าว โดย JSOFT ,วันที่ 24 ต.ค. 2557 17:17:35 [ 2 / 610 ]
>> รับโอน หน.สป. หรือไม่ครับ โดย หน.สป. ,วันที่ 20 พ.ค. 2556 17:39:42 [ 0 / 737 ]
>> ช่วยซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่6 บ้านหนองกวาง โดย ชาวบ้านหมู่ที่6 ,วันที่ 30 มี.ค. 2556 15:50:07 [ 1 / 1492 ]
>> ขอไฟฟ้าเข้าบ้านตั้งแต่ปี2553 ปีนี้ปี2555แล้วไม่เห็นจะได้สักที โดย น.ส.ชบาไพร พงษ์พรหม ,วันที่ 15 ก.ค. 2555 20:38:21 [ 0 / 15871 ]
>> ขอเรียนถาม โดย ช่างกลม ,วันที่ 26 พ.ค. 2555 13:29:12 [ 0 / 1553 ]
>> สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ โดย ธุรการ ,วันที่ 18 เม.ย. 2555 17:14:17 [ 0 / 21516 ]
>> ร่วมกตัญญูบ้านหมี่ โดย ภาวิต ,วันที่ 21 ก.พ. 2555 09:40:59 [ 5 / 20734 ]
>> อบต.ไผ่ใหญ่รับโอน/ย้าย บรรจุใหม่ หลายตำแหน่ง โดย เจ้าหน้าที่ ,วันที่ 24 ม.ค. 2555 15:29:57 [ 0 / 174407 ]
 
1 |