Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
          
 
 
>> jydhezbsfdfegififlOxypezedyood โดย grbzIdero ,วันที่ 16 มี.ค. 2563 22:16:51 [ 0 / 13 ]
>> iujkndsjAlonygm โดย hrjyEnsug ,วันที่ 9 มี.ค. 2563 04:41:51 [ 0 / 21 ]
>> ehjojyuggififlOxypezedyyms โดย fbhfIdero ,วันที่ 7 มี.ค. 2563 19:52:59 [ 0 / 19 ]
>> rghtjezyjylocowarlpujtc โดย rhjuprori ,วันที่ 6 มี.ค. 2563 21:58:51 [ 0 / 24 ]
>> gbnetjglsjdsploftgc โดย bfujreile ,วันที่ 6 มี.ค. 2563 18:52:05 [ 0 / 16 ]
>> gdafomrlsjbecowarlhhjgt โดย bdkaEnelf ,วันที่ 6 มี.ค. 2563 08:24:40 [ 0 / 7 ]
>> gdomrlsjbecowarldvhiv โดย bamrEnelf ,วันที่ 27 ก.พ. 2563 08:54:30 [ 0 / 13 ]
>> gbneglsjdsploftlu โดย egbbreile ,วันที่ 24 ก.พ. 2563 10:52:18 [ 0 / 13 ]
>> ehjouggififlOxypezedygfz โดย htoilIdero ,วันที่ 21 ก.พ. 2563 00:44:13 [ 0 / 13 ]
>> rghzyjylocowarludjgu โดย yhffprori ,วันที่ 17 ก.พ. 2563 23:05:23 [ 0 / 16 ]
>> gdolsjbecowarlpdcxq โดย gbolEnelf ,วันที่ 17 ก.พ. 2563 08:59:38 [ 0 / 13 ]
>> sglojoltreglsjdsploftgq โดย htbgreile ,วันที่ 16 ก.พ. 2563 16:33:03 [ 0 / 15 ]
>> nsjolhrjfndsjAlonysr โดย bsloEnsug ,วันที่ 12 ก.พ. 2563 22:48:46 [ 0 / 16 ]
>> jydbdfegififlOxypezedyjmz โดย grhrIdero ,วันที่ 12 ก.พ. 2563 22:16:13 [ 0 / 17 ]
>> ehjggififlOxypezedyelr โดย gehtlIdero ,วันที่ 10 ก.พ. 2563 23:49:18 [ 0 / 17 ]
>> hzyjylocowarlcnixw โดย fegoprori ,วันที่ 9 ก.พ. 2563 20:14:31 [ 0 / 34 ]
>> gdsjbecowarllngyi โดย vfbiEnelf ,วันที่ 9 ก.พ. 2563 07:26:43 [ 0 / 29 ]
>> hstkgljoltreglsjdsploftil โดย nuloreile ,วันที่ 8 ก.พ. 2563 07:03:34 [ 0 / 30 ]
>> เสาไฟฟ้าเอน โดย นายสงบ ทองโท ,วันที่ 23 มี.ค. 2561 13:25:15 [ 1 / 406 ]
>> ขอให้อบต.ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ของหมู่ที่ 1 ซอย 1 เนื่องไฟฟ้าดับมาหลายวันแล้ว โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 15 ธ.ค. 2558 16:42:41 [ 1 / 748 ]
>> ขอให้ อบต.ทำการเช็คเปิดปิดน้ำบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านไผ่ใหญ่ โดย ชาวบ้านหมู่ 2 ,วันที่ 14 ธ.ค. 2558 12:14:04 [ 1 / 675 ]
>> ปั่นจักรยาน วันพ่อวันไหนหรอครับ โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 8 ธ.ค. 2558 11:05:57 [ 1 / 450 ]
>> ขอให้อบต.ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซุ้มประตูวัดน้ำจั้น โดย ชาวบ้านหมู่ 4 ,วันที่ 19 พ.ย. 2558 10:02:45 [ 1 / 309 ]
>> ขอให้อบต. ดูทางน้ำเนื่่องจากมีบ้านบ้างบ้านน้ำท่วมขังในเวลาฝนตกหนัก โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 26 ต.ค. 2558 10:35:07 [ 3 / 446 ]
>> ขอให้อบต.ซ่อมท่อระบายน้ำ บริเวณนานายกรุงธน จำปาแดงให้หน่อยครับ โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 14 ต.ค. 2558 13:51:46 [ 1 / 472 ]
>> ขอให้อบต.ขอน้ำจากบ้านหมี่ ให้ ชาวบ้านหมู่่ 5 ด้วยนะค่ะ โดย ชาวบ้านหมู่ 5 ,วันที่ 11 ส.ค. 2558 11:01:15 [ 1 / 483 ]
>> ขอให้ อบต.ขอน้ำจากประปาบ้านหมี่ ให้ ชาวบ้านหมู่่ 5 ด้วยนะครับ โดย ชาวบ้านหมู่ 5 ,วันที่ 20 ก.ค. 2558 14:47:47 [ 1 / 520 ]
>> ขอให้อบต.ขอน้ำจากบ้านหมี่ ให้ ชาวบ้านหมู่่ 1 และชาวบ้านหมู่ 3 ด้วยครับ โดย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ,วันที่ 10 ก.ค. 2558 11:41:43 [ 1 / 603 ]
>> ขอให้อบต.ซ่อมแซมถนน หมู่ 3 ทางไปไผ่ใหญ่ด้วยครับ โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 10 ก.ค. 2558 11:13:32 [ 1 / 559 ]
>> อบต.ค่ะ หมู่ 2 ไผ่ใหญ่ ขาดน้ำกินน้ำใช้ ช่วยด้วย ค่ะ โดย ชาวบ้าน ,วันที่ 23 มิ.ย. 2558 08:48:07 [ 1 / 559 ]
 
1 | 2 |