ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง-4โครงการซ่อมสร้างถนน คลล.โดยลาดยางทับหน้า หมู่ 3 -สายบ้านโป่ง ม3-บ้านหัวบึง ม1- 200000 [ 13 ม.ค. 2564 ]