ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายเลียบ) - 83,000 บาท [ 15 พ.ค. 2563 ]