ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายเลียบ) - 83,000 บาท [ 7 พ.ค. 2563 ]