ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. โดยลาดยางทับหน้า หมู่ 3 หมู่ 1 - 434,000 บาท [ 13 ม.ค. 2563 ]