ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 500,000 บาท [ 3 ก.ย. 2562 ]