ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผล-ผู้ชนะเสนอราคา(เจาะจง) โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายข้างวัดบ้านโป่ง)-482,000 [ 26 มี.ค. 2562 ]