ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผล-ผู้ชนะเสนอราคา(เจาะจง) โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านโป่ง หมู่ 3 – บ้านหัวบึง หมู่ 1)-461,000 [ 26 มี.ค. 2562 ]