ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ไผ่ใหญ่ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในตำบลไผ่ใหญ่ [ 26 มิ.ย. 2563 ]


              

อบต.ไผ่ใหญ่ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในตำบลไผ่ใหญ่