ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ไผ่ใหญ่ออกดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในตำบลไผ่ใหญ่ [ 25 ธ.ค. 2563 ]


              

อบต.ไผ่ใหญ่ออกดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในตำบลไผ่ใหญ่