Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 
>> ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
 
     
 
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 21 ม.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การรับ-จ่ายเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
การสำรวขที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การรับ-จ่ายเงินประจำเดือนกันยายน 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การรับ-จ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ย. 2563 ]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...อ่านต่อ>>
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ย. 2563 ]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...อ่านต่อ>>
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |