Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 
>> ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
 
     
 
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 10 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
อบต.ไผ่ใหญ่ออกบริการนำน้ำดื่มใส่ถังน้ำกลางเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในตำบลไผ่ใหญ่ [ 8 เม.ย. 2563 ]

อบต.ไผ่ใหญ่ออกบริการนำน้ำดื่มใส่ถังน้ำกลางเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในตำบลไผ่ใหญ่

...อ่านต่อ>>
อบต.ไผ่ใหญ่ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในตำบลไผ่ใหญ่   [ 26 มิ.ย. 2563 ]

อบต.ไผ่ใหญ่ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในตำบลไผ่ใหญ่

...อ่านต่อ>>
อบต.ไผ่ใหญ่ออกดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไผ่ใหญ่ [ 11 ก.พ. 2563 ]

อบต.ไผ่ใหญ่ออกดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไผ่ใหญ่

...อ่านต่อ>>
อบต.ไผ่ใหญ่ออกดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในตำบลไผ่ใหญ่ [ 25 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
การจัดโครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]

การจัดโครงการ  7  วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่  2563      ระหว่างวันที่  27  ธันวาคม 2562    ถึงวันที่  2  มกราคม  2563

...อ่านต่อ>>
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
พ่นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา [ 15 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 24 เม.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา ม.1 - ม.6 [ 20 เม.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา [ 18 มี.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 31 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |